Cysylltwch â Ni
Cyswllt: Mrs.Yao
Ffôn: (+ 86) 13771551070
Cyswllt: Mr.Zhou
Ffôn: (+ 86) 13812059096
Ffôn: + 86-510-83831286
Ffacs: + 86-0510-83831286
E-bost: sales@wxlongwei.com
Cyfeiriad: Parc diwydiannol Yaxi, Luoshe Town, Wuxi City, Jiangsu
Cartref > Newyddion > Cynnwys
Mae Honing Tube yn Un o Gynhyrchion Prosesu Arbennig
Nov 29, 2017

Mae tiwb anrhydeddus yn fath o gynhyrchion prosesu arbennig, wedi bod mewn llawer o gynhyrchion wedi bod yn gais da iawn, ond rydym yn gobeithio y gellir datblygu'r diwydiant anrhydeddus ymhellach, hynny yw, er mwyn sicrhau bod ei fanteision ymgeisio wedi eu hymgorffori Mwy amlwg. Sut i gyflawni'r nod hwn? Yn gyntaf oll, mae'n rhaid i ni ei gwneud hi'n glir bod cymhwyso tiwb anrhydeddus i adlewyrchu'r manteision i wella ansawdd y cynnyrch, o'i gymharu â chynhyrchion eraill sy'n deillio o dechnoleg, tynnu cyfaint uchel, gall technoleg prosesu tiwbiau prosesu byr cylch prosesu fod yn gynnyrch mwy delfrydol. Mae'n well i efelychu peiriannau CNC a phroses optimeiddio'r broses, gan wella cywirdeb tiwb anrhydeddus. Yn ail, mae gwahanol geisiadau yn gofyn am ddewis y cynhyrchion a'r prosesau tiwb anrhydedd cyfatebol, sydd hefyd yn cynnwys y deunyddiau, adweithyddion priodol ac yn y blaen. Yn gyffredinol, mae cynhyrchion tiwb rhyfeddol yn cael eu sicrhau i gyd-fynd â'r sefyllfa wirioneddol yn well a'i gadw yn y cyflwr gorau. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae cymysgedd plastig (Emery) wedi'i glymu i'r cwmni anrhydeddus, yn argymell: yn ôl gwahanol ddefnyddiau gall atal amrywiaeth o siapiau, ni ellir defnyddio anrhydedd yn unig ar gyfer prosesu'r twll, a gellir ei brosesu silindrog, fflat , sfferig ac amrywiol Arwyneb arbennig, megis arwyneb silindrog yr offeryn anrhydeddus olwyn anrhydedd silindraidd, offer malu offer anhygoel.

Mae Tsieina wedi gweld datblygiad cyflym ym maes deunyddiau pibell. Fodd bynnag, oherwydd y defnydd dros ben o ddeunyddiau pibell, mae'r gystadleuaeth ddrwg ymhlith mentrau wedi arwain at ddirywiad mewn ansawdd ac wedi effeithio'n andwyol ar ddatblygiad y gymdeithas. Ar yr un pryd, mae hefyd yn dangos bod ansawdd ein cynnyrch yn wahanol iawn i wledydd eraill. Mae angen gwelliant a gwelliant ar dechnoleg ddatblygu'r tiwb anrhydeddus. Datblygodd gwledydd datblygedig yn Ewrop ac America mor gynnar â'r 1980au deunydd pibellau copolymer hap. Cyn 1999, roedd y deunyddiau crai a ddefnyddiwyd gan weithgynhyrchwyr pibellau domestig i gyd yn ddeunyddiau wedi'u mewnforio, yn bennaf o Ewrop a De Corea. Mae gan Weinyddiaeth Adeiladu Tsieina bibell fel yr allwedd i hyrwyddo'r tair math dibrisiant bibell plastig newydd, felly mae momentwm datblygu cyflym yn y blynyddoedd diwethaf. Yn sgil yr argyfwng economaidd byd-eang a'r argyfwng ariannol, daeth gwariant canolfannau siopa yn Tsieina a thramor i ffwrdd. Mewn llawer o alwedigaethau, y diwydiant gweithgynhyrchu oedd yr effaith fwyaf. Aeth y cwmnïau cynhyrchu bach a chanolig mewn gwahanol lefydd yn fethdalwr a chwympo, gan leihau'n fawr hyder y gwneuthurwyr yn natblygiad y cwmni. Nid yw'r farchnad hon yn ystyried sut i ddyfeisio mwy o faterion elw, ond yn gysylltiedig â llif y cwmni, sut i wneud y cwmni'n goroesi yn yr argyfwng hwn, yw'r gwneuthurwr o ystyriaethau allweddol. Felly, yn wynebu'r ffurflen hon, un o'r dulliau angenrheidiol o ysgogi gwerthiannau i ddod yn fasnachwr am brisiau isel.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae datblygiad y diwydiant tiwb anrhydeddus wedi elwa'n bennaf gan gefnogaeth polisi ad-dalu treth allforio y Wladwriaeth. Mae'r allbwn ar raddfa fawr o gynhyrchion domestig wedi'i ganoli i'r farchnad ryngwladol. Ar hyn o bryd, gall pawb ohonom gyd-fyw'n heddychlon tan ar ôl 2007, tynnodd gormodedd y tiwb Trawiad Domestig sylw at y diffygion, mae allforion hefyd wedi bod yn bwysau ar bolisi, gan arwain at fod y farchnad ddomestig yn rhaid i lawer o weithgynhyrchwyr. Bydd cynhyrchwyr sydd â galluoedd ariannol a thechnolegol yn mabwysiadu gwahanol offer marchnata ac yn ceisio ehangu eu cyfran o'r farchnad. Yn aml, rhyfel pris yw'r arf mwyaf cyffredin ac effeithiol mewn cyfres o fesurau, ond nid yw hyn yn sylfaenol yn datrys y broblem, Ond yn amharu ar orchymyn y farchnad. Felly, gyda chymorth yr argyfwng diwydiant hwn, gall y melinau dur i ddwysau ail-ddiwydiant y diwydiant hefyd gael eu cyfrif fel un o'r rhesymau dros ddod i ben i farchnad iawn. Y cynnydd mewn prisiau cynnyrch yw'r ffactorau risg eilaidd sy'n effeithio ar weithrediad y fenter. Yr un uchaf yw'r gadwyn gyfalaf. Ymhlith y mentrau ym mhob rhan o fywyd yn rhannau uchaf ac isaf y diwydiant dur di-staen gyfredol, mae llawer o weithgynhyrchwyr yn wynebu problem y toriad yn y gadwyn gyfalaf.

Diwydiant tiwb anrhydeddus i hyrwyddo cynnydd technolegol, arloesi cynnyrch, arbed ynni. Gan fod y tiwb anhygoel yn cael ei weithredu, cymhareb golosg dwr ffwrnais chwyth, chwistrelliad glo na lefel y cynnydd mawr. Mae cwmni pibell anrhydeddus Shougang Jingtang, 5500 metr ciwbig o lwch sych, ffwrnais chwyth, puro dŵr yn cyrraedd y lefel ryngwladol. Mae dur silicon WISCO, Baosteel, sydd â lefel uchel o radd uchel, wedi gallu ailosod mewnforion.